Často kladené otázky

Je to webová platforma, ktorá umožňuje digitalizáciu interných procesov, evidenciu a archiváciu rôznych dokumentov, evidenciu dochádzky a absencií a v neposlednom rade zabezpečuje obeh dokumentov prostredníctvom dynamického workflow.

Podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach je podnikateľ povinný archivovať resp. uchovávať v príručnej registratúre dokumenty definované v zákone. Napríklad  faktúry (dodávateľské aj odberateľské)  sa musia uchovávať 10 rokov,  objednávky 10 rokov, pokladňa (pokladničné doklady, pokladničné knihy)  10 rokov.  

Súčasťou Request Management Portalu je tzv. User Rights Management, ktorý riadi prístupy užívateľov k jednotlivým dokumentom.

Minimálne tak dlho, ako si to vyžaduje zákon. Samozrejme, rozhodnutie je na samotnom klientovi, ako dlho a akým spôsobom bude dané dokumenty uchovávať v elektronickej forme.

Užívateľské rozhranie v Request Management Portali žiadnym spôsobom neumožňuje odstránenie dokumentov, ktoré prešli riadnym schvaľovacím procesom.

Ak máte ďalšie otázky, radi vám ich zodpovieme

Pohodlne nás môžete kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

Pozrite si taktiež naše prípadové štúdia

Zopár odpovedí nájdete v našich prípadových štúdiach