Poradňa

Ako dodatočne pripojiť prílohy k schválenému účtovnému requestu

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako dodatočne pripojiť prílohu k už schválenému účtovnému requestu, konkrétne k nákupnej faktúre v systéme Request Management Portál v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie, sa zobrazí hlavná stránka. Pre účtovné requesty ako nákupná objednávka, faktúra, dobropis a podobne budeme využívať červenú sekciu. Červená

Čítať ďalej »

Ako zamietnuť schválený dovolenkový request

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zrušiť už schválený dovolenkový request podriadeného v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre HR requesty ako dovolenka, homeoffice, lekár a podobne budeme využívať modrú sekciu. Modrá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá časť slúži

Čítať ďalej »

Ako schváliť dovolenkový request

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako schváliť dovolenkový request podriadeného v systéme Request Management Portal, v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po vytvorení dovolenkového requestu podriadeným, príde schvaľovateľovi notifikačný email s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky mailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku a

Čítať ďalej »

Ako zadať dovolenkový request za podriadeného

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať dovolenkový request za podriadeného v systéme Request Management Portal, v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre HR requesty ako dovolenka, homeoffice, lekár a podobne budeme využívať modrú sekciu. Modrá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá

Čítať ďalej »

Ako si vytvoriť dovolenkový request

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať dovolenkový request v systéme Request Management Portal, v skratke „eR-eM-Pe“.  Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre HR requesty ako dovolenka, homeoffice, lekár a podobne budeme využívať modrú sekciu. Modrá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá časť slúži na zadávanie

Čítať ďalej »

Delegovanie schvaľovacích práv

V tejto časti si popíšeme spôsob ako delegovať schvaľovacie práva inému užívateľovi. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Delegovanie využívame predovšetkým v prípadoch, kedy sa do systému nedostaneme z dôvodu odchodu na dovolenku, v prípade práceneschopnosti alebo z dôvodu, kedy nemáme prístup k internetu. Každý užívateľ môže svoje schvaľovacie práva delegovať inému užívateľovi. Administrátor

Čítať ďalej »

Ako si resetovať zabudnuté heslo

V tejto časti si popíšeme spôsob ako si resetovať resp. vygenerovať nové heslo na prihlásenie sa do Request Management Portal.  Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Heslo sa resetuje v prípade, ak sme ho zabudli alebo po aktivácii účtu. V oboch prípadoch je postup rovnaký. Prejdeme na prihlasovaciu stránku. Kliknem na odkaz „Zabudnuté heslo“.

Čítať ďalej »

Ako zamietnuť účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zamietnuť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky emailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je

Čítať ďalej »

Ako vrátiť účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako vrátiť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky emailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku

Čítať ďalej »

Ako schváliť účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako schváliť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky emailové notifikácie v RMP sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku

Čítať ďalej »