Case study

Case study

Zhrunite projektu

Essilor pôsobí na Slovensku pod názvom Essilor Slovakia s.r.o. od roku 1997.  Počas doterajšej existencie si na slovenskom trhu neustále upevňuje svoju pozíciu lídra v oblasti očnej optiky. V tejto oblasti je tiež producentom všetkého, čo s očnou optikou súvisí. Spoločnosť sa rozhodla odbúrať zložitý obeh viacerých papierových dokumentov a prejsť na nový elektronický systém spracovania a evidencie faktúr, objednávok, zmlúv a smerníc, dochádzky a absencií.

Výzvy a požiadavky

Hlavnou požiadavkou klienta bola unifikácia interných procesov, digitalizácia dát, jednotný prístup k dátam riadený prístupovými právami na zabezpečenie bezpečnosti prístupu k citlivým informáciám. 

 

Dokumenty v elektronickej podobe minimalizujú riziko chýb, zvyšujú efektivitu práce, jej presnosť a rýchlosť. Umožňujú, aby zodpovední užívatelia mali vždy stopercentný prehľad o faktúrach, objednávkach či zmluvách s obchodnými partnermi.


Spoločnosť 4B Software, s.r.o. preto v niekoľkých fázach implementovala platformu Request Management Portal a upravila dané riešenie podľa požiadaviek zákazníka aj s automatickým obojsmerným prepojením na informačný systém Microsoft Dynamics NAV.

Výsledky a prínosy

V prvej fáze sa implementoval dynamický workflow s prepojením na účtovný modul  pre účtovné doklady ako sú napr. nákupné a predajné faktúry, objednávky, dobropisy, bankové príkazy a podobne. Účtovné doklady sa spracúvajú so všetkými údajmi potrebnými pre automatický zápis do účtovného systému. Tomu predchádza hierarchicky nastavený proces schvaľovania a možnosť opravy a kontroly údajov v účtovnom systéme. Samotný proces pred zápisom do ostrej evidencie uľahčuje aj viacero možností automatického dopĺňania vopred definovaných údajov. Samozrejmosťou je prístup do histórie operácií a zmien, ktoré sa dotýkali konkrétneho dokladu.

Druhá fáza projektu zahŕňala implementáciu dokumentového modulu s prepojením na dynamický workflow. Jednotlivé dokumenty ako napríklad zmluvy, dodatky smernice a podobne na seba nadväzujú a sú prepojené s účtovným modulom. Zároveň, podobne ako v prípade účtovného modulu, aj v dokumentovom module je po schválení a definitívnom zaevidovaní dokumentu garantovaná možnosť jeho sprístupnenia definovaným osobám a jednoduchého vyhľadávania spolu s detailným prehľadom vykonávaných úprav.

 

Tretia fáza projektu zahŕňala implementáciu dochádzkového modulu a evidencie absencií s prepojením na dynamický workflow. Jednotlivé pohyby v dochádzke ako napríklad príchody, odchody a podobne na seba nadväzujú a sú prepojené s evidenciou absencií. Zároveň podobne ako v prípade účtovného modulu aj v dochádzkovom module je po schválení a definitívnom zaevidovaní dochádzky garantovaná možnosť jeho sprístupnenia definovaným osobám a jednoduchého vyhľadávania spolu s detailným prehľadom vykonávaných úprav.

Platforma Request Management Portal nám nahradila viacero rôznych systémov. Teraz máme účtovné doklady, zmluvy, dochádzku a evidenciu absencií "pod jednou strechou".
Finance Manager, Essilor Slovakia, s.r.o.

Čo umožnila platforma RMP

    • Sprehľadnenie a zrýchlenie obehu dokladov
    • Zjednodušenie schvaľovacích procesov
    • Sprístupnenie schválených dokladov definovaným osobám
    • Archivácia dokladov s históriou operácií a zmien

Platforma Request Management Portal vytvorila v spoločnosti Essilor Slovakia, s.r.o.  prostredie, v ktorom je všetko usporiadané, prehľadné, prepojené na informačný systém Microsoft Dynamics NAV, a pritom nenáročné na obsluhu a údržbu. Po zavedení systému sa spoločnosti podarilo zrýchliť obeh dokladov v dobe, kedy sa pre vyhodnotenie ekonomických výsledkov každá minúta počíta.

Zaujala vás naša ponuka?

Ak vás zaujala naša ponuka, kontaktujte nás skrz kontaktný formulár.