Schvaľovanie neprítomnosti

Schvaľovanie neprítomnosti

Schvaľovanie dovoleniek, nadčasov, služobných ciest, OČR, práceneschopnosti, homeoffice a podobne.

Po vytvorení requestu – požiadavky (ako je znázornené v animácii) sa request odošle na schválenie. Z dát z requestu ako typ, stredisko a podobne sa na pozadí systému spustí workflow – automatický proces.

Workflow obsahuje informácie, na základe ktorých sa odošlú notifikácie – upozornenia schvaľovateľom. Mail obsahuje základné informácie týkajuce sa daného requestu. Následne každý schvaľovateľ, ktorý je  zaradený do daného workflow, môže request schváliť, zamietnuť alebo vrátiť žiadateľovi. Pri zamietnutí alebo vrátení requestu, musí schvaľovateľ napísať dôvod rozhodnutia. Každé schválanie, vrátenie alebo zamietnutie requestu vygeneruje notifikáciu pre žiadateľa aj niektorých schvaľovateľov. Každý používateľ, ktorý je zainteresovaný do daného requestu, má aktuálne informácie a môže podľa toho vykonať dalšie kroky.

Po schválení requestu sa presunie do archívu. Archív je prístupný všetkým používateľom podľa nastavenia príslušných práv. V archíve je možné vyhľadávať dáta podľa ľubovoľného kritéria v rámci daného prehľadu. 

 

Po schválení requestu sa môže daná informácia odoslať do kalendára používateľa a takýmto spôsobom informovať ostatných členov tímu o plánovaných HR aktivitách. Odoslanie requestu závisí od nastavenia typu requestu.

 

Prečo si vybrať RMP

Výhody schvaľovania neprítomnosti s RMP

Zaujala vás naša ponuka?

Ak vás zaujala naša ponuka, kontaktujte nás skrz kontaktný formulár.

Referencie

Pridajte sa k spokojným klientom