Poradňa

Ako si resetovať zabudnuté heslo

V tejto časti si popíšeme spôsob ako si resetovať resp. vygenerovať nové heslo na prihlásenie sa do Request Management Portal.  Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Heslo sa resetuje v prípade, ak sme ho zabudli alebo po aktivácii účtu. V oboch prípadoch je postup rovnaký. Prejdeme na prihlasovaciu stránku. Kliknem na odkaz „Zabudnuté heslo“.

Čítať ďalej »

Ako zamietnuť účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zamietnuť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky emailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je

Čítať ďalej »

Ako vrátiť účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako vrátiť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky emailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku

Čítať ďalej »

Ako schváliť účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako schváliť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky emailové notifikácie v RMP sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku

Čítať ďalej »

Ako schváliť dokumentový request – Dodatok k zmluve

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako schváliť dokumentový request, konkrétne dodatok k zmluve v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní requestu žiadateľom, každý schvaľovateľ, ktorý je definovaný v danom workflowe, obdrží notifikačný email so základnými informáciami o danom requeste. Každý notifikačný email odoslaný z RMP je dojjazyčný. Prvá

Čítať ďalej »

Ako zadať účtovný request – Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal.  Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre účtovné requesty ako nákupná objednávka, faktúra, dobropis a podobne budeme využívať červenú sekciu. Červená sekcia pozostáva z troch častí. Prvá

Čítať ďalej »