Delegovanie schvaľovacích práv

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

V tejto časti si popíšeme spôsob ako delegovať schvaľovacie práva inému užívateľovi. Video návod je dostupný na YouTube kanáli.

Delegovanie využívame predovšetkým v prípadoch, kedy sa do systému nedostaneme z dôvodu odchodu na dovolenku, v prípade práceneschopnosti alebo z dôvodu, kedy nemáme prístup k internetu.

Každý užívateľ môže svoje schvaľovacie práva delegovať inému užívateľovi. Administrátor aplikácie môže delegovať schvaľovacie práva akéhokoľvek užívateľa akémukoľvek inému užívateľovi. Administrátor môže túto možnosť využiť v prípade, ak schvaľovateľ z nejakého dôvodu nemá prístup k aplikácii a nestihol delegovať svoje schvaľovacie práva inému užívateľovi.

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako delegovať schvaľovacie práva inému užívateľovi.

Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Delegovať schvaľovacie práva môžeme nastaviť v časti „Moje nastavenia“. Klikneme na odkaz „Moje nastavenia“. Zobrazí sa stránka so základnými informáciami o našom účte. Klikneme na tlačidlo „Upraviť“. Stránka sa prepne do editovacieho módu. Rozklikneme zoznam užívateľov a vyberieme užívateľa, ktorému chceme delegovať schvaľovacie práva. Následne klikneme na tlačidlo „Uložiť“.

Stránka sa vráti späť do prezeracieho módu. Hodnota poľa „Delegovať“ je teraz nastavená na vybraného užívateľa.

Kliknutím na odkaz „Domov“ sa vrátime späť na hlavnú stránku. Na hlavnej stránke sa zobrazí červené upozornenie o tom, že daný užívateľský účet je delegovaný inému užívateľovi.

Zaujala vás naša ponuka?

Ak vás zaujala naša ponuka, kontaktujte nás skrz kontaktný formulár.