Ako dodatočne pripojiť prílohy k schválenému účtovnému requestu

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako dodatočne pripojiť prílohu k už schválenému účtovnému requestu, konkrétne k nákupnej faktúre v systéme Request Management Portál v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli.

Po prihlásení sa do aplikácie, sa zobrazí hlavná stránka. Pre účtovné requesty ako nákupná objednávka, faktúra, dobropis a podobne budeme využívať červenú sekciu. Červená sekcia pozostáva z troch častí. Tretia časť zobrazuje requesty, ktoré už boli spracované, teda schválené alebo zamietnuté. V treťom okne klikneme na odkaz „Zoznam requestov“.

Zobrazí sa stránka so zoznamom requestov, na ktoré má daný užívateľ práva. Nájdeme si request, ku ktorému chceme pripojiť prílohu a klikneme na tlačidlo „Detail“. Zobrazí sa nám detail daného requestu. V hornej časti vidíme detailné informácie o danom requeste. Nižšie je časť umožňujúca dodatočné pripájanie príloh. Pod ňou je zoznam pripojených príloh, ktoré boli pripojené pred samotným spracovaním requestu alebo po jeho schválení. Ako posledný je zobrazený zoznam položiek schvaľovania, teda informácii o tom, kto a kedy daný request schválil.

Aby užívateľ mohol dodatočne pripojiť prílohu, musí mať pridelené dostatočné práva.
Prílohu pripojíme kliknutím na tlačidlo „Prehľadávať“. Vyberieme si jednu alebo viacero príloh a následne klikneme na tlačidlo „Uložiť“. Pridaná príloha sa následne zobrazí v zozname príloh.

Zároveň systém automaticky odošle notifikačný email na všetkých schvaľovateľov a na žiadateľa daného requestu.

Prílohy, pripojené až po schválení requestu, je možné zmazať kliknutím na tlačidlo „Zmazať“.
Systém opäť automaticky odošle notifikačný email na všetkých schvaľovateľov a na žiadateľa daného requestu.

Zaujala vás naša ponuka?

Ak vás zaujala naša ponuka, kontaktujte nás skrz kontaktný formulár.