Poradňa

Ako dodatočne pripojiť prílohy k schválenému účtovnému requestu

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako dodatočne pripojiť prílohu k už schválenému účtovnému requestu, konkrétne k nákupnej faktúre v systéme Request Management Portál v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie, sa zobrazí hlavná stránka. Pre účtovné requesty ako nákupná objednávka, faktúra, dobropis a podobne budeme využívať červenú sekciu. Červená

Čítať ďalej »

Ako zamietnuť schválený dovolenkový request

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zrušiť už schválený dovolenkový request podriadeného v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre HR requesty ako dovolenka, homeoffice, lekár a podobne budeme využívať modrú sekciu. Modrá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá časť slúži

Čítať ďalej »

Ako schváliť dovolenkový request

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako schváliť dovolenkový request podriadeného v systéme Request Management Portal, v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po vytvorení dovolenkového requestu podriadeným, príde schvaľovateľovi notifikačný email s detailnými informáciami o danom requeste. Všetky mailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku a

Čítať ďalej »

Ako zadať dovolenkový request za podriadeného

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať dovolenkový request za podriadeného v systéme Request Management Portal, v skratke „eR-eM-Pe“. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre HR requesty ako dovolenka, homeoffice, lekár a podobne budeme využívať modrú sekciu. Modrá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá

Čítať ďalej »

Ako si vytvoriť dovolenkový request

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať dovolenkový request v systéme Request Management Portal, v skratke „eR-eM-Pe“.  Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre HR requesty ako dovolenka, homeoffice, lekár a podobne budeme využívať modrú sekciu. Modrá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá časť slúži na zadávanie

Čítať ďalej »

Ako zadať účtovný request – Nákupná objednávka

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať účtovný request, konkrétne nákupnú objednávku v systéme Request Management Portal (RMP). Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre účtovné requesty ako nákupná objednávka, faktúra, dobropis a podobne budeme využívať červenú sekciu. Červená sekcia pozostáva z troch častí.  Prvá

Čítať ďalej »

Ako vrátiť dokumentový request – Zmluva

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako vrátiť dokumentový request späť žiadateľovi, konkrétne zmluvu v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po odoslaní requestu žiadateľom, každý schvaľovateľ, ktorý je definovaný v danom workflowe, obdrží notifikačný email so základnými informáciami o danom requeste. Každý notifikačný email odoslaný z RMP je dojjazyčný. Prvá

Čítať ďalej »

Ako zadať dokumentový request – Dodatok k zmluve

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať dokumentový request, konkrétne dodatok k zmluve v systéme Request Management Portal. Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre dokumentové requesty ako zmluva, dodatok, smernica, dohoda a podobne budeme využívať žltú sekciu. Žltá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá

Čítať ďalej »

Ako zadať dokumentový request – Zmluva

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zadať dokumentový request, konkrétne zmluvu v systéme Request Management Portal.  Video návod je dostupný na YouTube kanáli. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka. Pre dokumentové requesty ako zmluva, dodatok, smernica, dohoda a podobne budeme využívať žltú sekciu. Žltá sekcia pozostáva z troch častí. Prvá časť

Čítať ďalej »